- Εξωτερικοί & χωνευτοί

- Για εμπορικές, βιομηχανικές, οικιακές εγκαταστάσεις

- Μεταλλική ή πλαστική βάση εντοίχισης

- Εναλλακτικές προσόψεις

- Καλύμματα κενών θέσεων αυτόματων ασφαλειών